Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode

Wij als psychotherapeuten dienen ons te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor psychotherapie. zie LVVP en www.psychotherapie.nl. Kort samengevat houdt dit in: u heeft recht op informatie, op geheimhouding van uw gegevens, op inzage van uw dossier, om zelf een hulpverlener te kiezen en om een klacht in te dienen. Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. de geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten, en de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector (WKCZ). Psychotherapeuten vallen onder het publiek rechterlijke tuchtrecht.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over mij, kunt u dat met mij bespreken. wanneer wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de klacht bespreken met een collega psychotherapeut van mij. Verder bestaat er binnen de LVVP een klachten en geschillen commissie. de klachten en geschillencommissie.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is goedgekeurd. In de praktijk kunt u het statuut inzien.

Privacy

Naast geheimhoudingsplicht hebben we ook organisatorische maatregelen genomen om de privacy van patiƫnten te waarborgen. Meer hierover kunt u lezen in het privacy statement.