Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode

Wij als psychotherapeuten dienen ons te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor psychotherapie. zie LVVP en www.psychotherapie.nl. Kort samengevat houdt dit in: u heeft recht op informatie, op geheimhouding van uw gegevens, op inzage van uw dossier, om zelf een hulpverlener te kiezen en om een klacht in te dienen. Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. de geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten, en de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector (WKCZ). Psychotherapeuten vallen onder het publiek rechterlijke tuchtrecht.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over ons, kunt uw deze met uw therapeut bespreken. Wanneer u er met de therapeut niet uitkomt, dan kunt u de klachten bespreken met de andere therapeut binnen de praktijk. Verder bestaat er binnen de LVVP de klachten en geschillencommissie.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is goedgekeurd. In de praktijk kunt u het statuut inzien.

Privacy

Naast geheimhoudingsplicht hebben we ook organisatorische maatregelen genomen om de privacy van patiƫnten te waarborgen. Meer hierover kunt u lezen in het privacy statement.