Aanmelden

Procedure

Om in behandeling te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijzer kan met ons contact opnemen via het contactformulier om te overleggen over een mogelijke behandeling. Afhankelijk van dat overleg nemen we contact met u op voor een telefonische screening. Indien we samen instemmen met een voortgang, wordt een afspraak gemaakt voor een intake. De intake zal twee tot vier gesprekken in beslag nemen, afhankelijk van wat nodig is om tot een diagnose en advies te kunnen komen. Bij aanvang van de behandeling maken we een behandelplan waarin staat wat er met u aan de hand is, wat de doelen van de behandeling zijn en welke methode gebruikt gaat worden. Gedurende de behandeling evalueren we dit behandelplan regelmatig. de behandeling duurt zolang als nodig is. De frequentie van de gesprekken is wekelijks op een vast tijdstip. De duur van zowel een intakegesprek als een behandelgesprek is 60 minuten.

Verzekeraars, tarieven & vergoedingen

Vrijwel alle psychotherapeutische behandelingen voor volwassenen die we aanbieden, worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U krijgt de behandeling alleen vergoed als u een geldige verwijsbrief van uw huisarts heeft. Ook moet er sprake zijn van a) een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt (dit wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland), en b) van een toegestane therapie (dit wordt bepaald door Zorgverzekeraars Nederland)

Wanneer er in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis, dan worden de intake gesprekken wel vergoed.

Er zijn contracten voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars:

Als u een zorgverzekering heeft afgesloten bij één van deze zorgverzekeraars, dan stuurt onze praktijk de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de factuur direct aan ons. De behandelkosten worden wel verrekend met uw eigen risico.

Wanneer u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, krijgt u maandelijks een rekening. Hierbij hanteren we de NZA tarieven. U betaalt dan eerst zelf de rekening aan ons. U kunt deze factuur meteen na ontvangst indienen bij uw zorgverzekeraar. Van uw verzekering krijgt u dan een deel vergoed afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Het overgebleven gedeelte komt voor uw eigen rekening.

Onverzekerde zorg

Ook als er geen sprake is van verzekerde zorg, kunt u in overleg met ons er toch voor kiezen om in behandeling te gaan. De kosten van deze behandeling zijn dan geheel voor uw eigen rekening. Voor deze consulten brengt de praktijk het zogenoemde ‘niet basispakketzorg consult’ in rekening, tegen een tarief (in 2024) van €131,82 per 60 minuten bestede tijd. Dat is zowel de tijd die we in gesprek met u zijn én de tijd die nodig is voor de zorgvuldige voorbereiding van de gesprekken en de vereiste verslaglegging. Voor onverzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Afspraak afzeggen

Voor de werkzaamheid van de behandeling is het belangrijk dat er continuïteit en regelmaat is van afspraken. Wanneer u op een afspraak niet kan komen, bespreekt u dat van te voren. Indien u de afspraak minder dan 48 uur voor de afspraak afzegt of niet komt, wordt er 50 euro in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed door uw verzekeraar.