Psychotherapie Leeuwarden

Psychotherapie Leeuwarden

Psychotherapie is een specialistische behandeling voor psychische klachten en terugkerende problemen in relatie tot anderen. In de behandeling wordt samen met u aan belemmerende onderliggende hardnekkige patronen gewerkt. Deze patronen zijn bij de meeste mensen in de loop van het leven ontstaan en zorgen voor verschillende klachten. Ook zorgen deze patronen ervoor dat u niet krijgt wat u echt nodig heeft. In de therapie wordt gewerkt aan de bewustwording en verandering van deze patronen, versterken van de al aanwezige eigen gezondheid en het vergroten van uw zelfvertrouwen. Psychotherapie is geschikt voor mensen die bereid en in staat zijn om deze patronen onder ogen te zien en die een wens hebben om hierin te veranderen.

Aanmeld informatie

Op dit moment (1-7-2024) is er geen ruimte voor nieuwe behandelingen.

Voor supervisie en leertherapie neem hier contact op.